ايمن محيط

محيط زيست وطبيعت - گردشگری - ايمني -بهداشت ا

آبشار پونه زار 

ابشاردوم شوی (مابین لرستان و خوزستان)

 

آبشار اول شوي

آبشاراول شوی

آبشار مارگون

اسیاب خرابه(آذربایجان)

ریجاب

نیاسر کاشان

آّبشار خفر در مجاورت قله دنا - محمد گائینی

خفر سمیرم

آّبشار خفر در مجاورت قله دنا - محمد گائینی

خفر سمیرم

آبشار سمیرم

آبشار سمیرم

آبشارآب ملخ

نوشته شده در شنبه سیزدهم شهریور ۱۳۸۹ساعت 8:57 توسط مهدي|


آخرين مطالب
» پساب صنعتی
» فريدون شهر (2)
» كوهساران فريدونشهر(1) - شاهانكوه
» بکرترین منطقه گردشگری ایران ( منبع زيست نيوز)
»
» زاينده رود
» خطرات مواد واكنش پذير
» ذوب شدن يخهاي قطبي
» تشكيل برف
» پاییز در جنگل
Design By : Pars Skin